Wat wij doen

SAMEN LEREN DE WERELD TE VERANDEREN

Willen jij en je groep slimmer, handiger en fijner samen strijden voor een rechtvaardigere en duurzamere wereld?

Dan kunnen wij je ondersteunen. Met het geven van advies, trainingen, workshops en het faciliteren van bijeenkomsten versnellen wij de stroom van jouw beweging. Het maakt ons niet uit of je nu een grote gevestigde organisatie of een klein netwerk van enthousiaste gelijkgestemden bent. Wij werken samen met iedereen die bij wil leren om de wereld te veranderen.

Stroomversnellers werken met jou samen om:

  • scherper te krijgen wat je groep wil bereiken en hoe dat kan
  • scherper te krijgen hoe het probleem in elkaar zit en welke oplossing er zijn
  • een stappenplan uit te werken
  • te leren meer mensen actief met jouw groep mee te laten doen
  • machtsverhoudingen beter te begrijpen zodat je weet op wie je groep zich moet richten
  • inspiratie op te doen voor creatieve en doeltreffende acties
  • jouw groep voor te bereiden op acties
  • effectieve campagnes te ontwikkelen
  • de samenwerking en besluitvorming in je groep te verbeteren

dnu 024 2015

Wij gaan er van uit dat veel van de kennis en ervaring die nodig is om de wereld te veranderen al in de deelnemers van de groep zit. Onze rol is om die kennis en kunde boven water te krijgen, aan te vullen en in de groep te delen. En natuurlijk om te zorgen dat je er praktisch mee aan de slag kan in jouw beweging. Samen met jou en (een deel van) je groep groep stellen we leerdoelen op. Op basis daarvan ontwerpen Stroomversnellers een een training die past bij jouw groep. Een aanvraag voor advies of een training kan je hier doen.

Waarom zijn jullie Stroomversnellers begonnen?

Omdat we zelf allemaal ooit gewoon zijn begonnen en met vallen en opstaan hebben geleerd hoe je een effectieve campagne organiseert, een organisatie opbouwt en sociale verandering tot stand brengt. Wij hebben veel gehad aan boeken die zijn geschreven over de geschiedenis van sociale bewegingen en trainingen van anderen. Lessen die we graag door geven. Zeker in een tijdperk waarin overheden en bedrijven steeds beter worden in het machteloos maken van mondige burgers. In landen om ons heen zijn trainerscollectieven als de onze een normaal verschijnsel, in Nederland miste dit nog.

dnu 03052015

Wereldwijd én lokaal lopen we tegen harde grenzen aan. Die uiten zich zich onder meer in sociale en economische ongelijkheid, uitputting van grondstoffen en teloorgang van de kwaliteit van natuur en milieu. Dit moet snel veranderen. Maar de overheden en bedrijven die liefst alles bij het oude willen laten, zijn krachtig, beschikken over veel geld en zijn goed georganiseerd.

Dit vraagt om een stroomversnelling in het verzet tegen ontwikkelingen die proberen de sociale ongelijkheid te vergroten en ecologische grenzen nóg verder op te rekken. Wat we nodig hebben, zijn krachtige sociale bewegingen die bestaan uit gepassioneerde, vaardige mensen die het voortouw kunnen nemen en tegenslag kunnen overwinnen. Die hun gevoel dat verandering noodzakelijk is over kunnen brengen op anderen, zonder te veel van elkaar te vragen. Zodat wij tegenover het georganiseerde geld en geweld bewegingen van georganiseerde mensen met een plan voor verandering kunnen stellen.

organize-fish

Hoe doen jullie dat?

Stroomversnellers ondersteunen daarom individuen, groepen/organisaties en campagnes om de vaardigheden en helderheid te ontwikkelen die nodig zijn om verandering in de wereld te bewerkstelligen.

We doen dit door het leveren van maatwerk. Er zijn namelijk geen blauwdrukken voor hoe je als individu, organisatie of instelling in jouw specifieke situatie het beste te werk kunt gaan. En bovendien: werken aan maatschappelijke verandering is mensenwerk – dat vraagt om een persoonlijke aanpak.

ontwikkeling beweging

Advertenties